Official Results

Válida Fecha Grand Prix Rain SC Fastest Pole 1st 2nd 3rd
15 22 SEP Singapore MAG LEC VET LEC VER

Predictions Championship – Formula 1(2019) – Singapore

Member Rain SC Fastest Pole 1. 2. 3. Points
Alberto De Almada HAM HAM LEC VER 20
Carlos Sanchez HAM HAM HAM LEC VER 20
Pancho Fernandez BOT HAM LEC VER 19
Maria D’Anconia LEC VET VET LEC HAM 19
Thommy Poth VER HAM HAM LEC VER 19
Pablo Arraiz VET LEC HAM LEC VET 18
Carlos Quintero VET HAM BOT VER 17
Sandro Lucarini HAM HAM LEC VET 17
Henrri Marjani HAM LEC HAM VER 17
Tony Del Villar BOT HAM LEC BOT 17
Henry De La Mano HAM VET HAM LEC 17
Francisco Calderon VET LEC VET VER 17
Alejandro Vale HAM LEC HAM VER 17
Hilario Reali BOT LEC HAM VER 17
Enrique Pinochet LEC VET HAM LEC 17
Gustavo Villarroel HAM HAM HAM VET VER 17
Mario Alvarado HAM HAM HAM BOT VER 17
Armando Betancourt BOT LEC HAM VER 17
Rafael Beltran VER HAM HAM LEC VET 17
Jose Rafael Revenga HAM LEC HAM VER 17
Carlos Sanchez Jr. LEC HAM HAM LEC VET 17
Rafael Duran LEC LEC HAM VER 16
Javier Ramirez LEC LEC HAM VER 16
Ana Beltran LEC HAM HAM LEC BOT 16
Carlos Armas LEC LEC LEC VET HAM 3
Pasquale Casale LEC LEC LEC BOT VET 3
Francisco Rivero LEC LEC LEC HAM VET 3
Joaquin Castro HAM LEC LEC HAM VET 3
Gian Franco Solarino BOT LEC LEC HAM VET 3
Miguel Lopez VER LEC VER BOT 2
Salvador Amico VET LEC VER VET 2
Jose Manuel Golding HAM LEC HAM BOT 2
Begoña Alvarez LEC LEC VET BOT 2
Roberto Diaz BOT LEC HAM VET 2
Jorge Rondon LEC LEC HAM BOT 2
Mauro Ciargo LEC LEC HAM VET 2
Ricardo Ceniceros VER LEC VET HAM 2
Ricardo Ceniceros Jr HAM LEC HAM VET 2
Pierluis Dalla Valle HAM LEC HAM VET 2
Toto Osorio LEC LEC VER HAM 2
Carlos Tabachi VET LEC VET HAM 2
Guillermo Meza William HAM LEC HAM VET 2
Jose Beltran LEC LEC HAM BOT LEC 2
Victor Cicoira LEC LEC HAM VET 2
Jeff Wrains HAM HAM HAM VET LEC 2
Armando Daniel Betan… VET HAM HAM VET LEC 2
Luis Lacau LEC VER LEC VET HAM 2
Simon Dominguez LEC VER LEC HAM VET 2
Juan Carlos Catanzaro VER LEC VET HAM 2
Javier Beltran LEC LEC LEC HAM VET 2
Carlos Rodriguez VER LEC VET HAM 2
Juan Sayol VET LEC HAM BOT 1

Be the first to comment

Leave a Reply