No. Date Grand Prix Rain SC Fastest Pole 1st 2nd 3rd
16 29 SEP Russia HAM LEC HAM BOT LEC

Predictions Championship – Formula 1(2019) – Russia

Member Rain SC Fastest Pole 1. 2. 3. Points
Ruben Garmendia LEC HAM VET LEC 20
Carlos Quintero VET HAM BOT VER 20
Gustavo Villarroel LEC HAM VER LEC 20
Alberto De Almada HAM HAM LEC BOT 18
Carlos Sanchez HAM HAM HAM LEC VET 18
Begoña Alvarez VER HAM LEC VET 17
Carlos Tabachi LEC VET VER LEC 17
Pancho Fernandez VET HAM LEC VET 17
Roberto Diaz HAM LEC HAM VET 3
Sandro Lucarini HAM LEC VET HAM 3
Tony Del Villar HAM LEC HAM VER 3
Pierluis Dalla Valle HAM LEC VET HAM 3
Juan Sayol HAM LEC VER VET 3
Rafael Beltran VER LEC LEC HAM VET 3
Carlos Rodriguez VER LEC LEC VER BOT 3
Adrian Rodriguez Per… VER LEC LEC HAM VET 3
Gian Franco Solarino VET LEC LEC VET HAM 3
Javier Beltran VER LEC LEC HAM VET 3
Alejandro Vale LEC LEC HAM VER 2
Enrique Pinochet VER LEC VET HAM 2
Francisco Calderon LEC LEC VET VER 2
Henrri Marjani LEC LEC HAM VET 2
Henry De La Mano LEC LEC VET HAM 2
Jose Manuel Golding VET LEC HAM VET 2
Jorge Rondon LEC LEC HAM VET 2
Mauro Ciargo LEC LEC VET HAM 2
Rafael Duran LEC LEC HAM VET 2
Toto Osorio LEC LEC HAM VER 2
Victor Cicoira LEC LEC VET HAM 2
Salvador Amico VER LEC VET HAM 2
Ricardo Ceniceros BOT LEC VET VER 2
Ricardo Ceniceros Jr LEC LEC VET HAM 2
Carlos Armas LEC LEC VET HAM 2
Javier Ramirez LEC LEC VET HAM 2
Guillermo Meza William LEC LEC HAM VET 2
Hilario Reali LEC LEC VET HAM 2
Jose Beltran VET VET HAM SAI 2
Thommy Poth LEC LEC VER HAM 2
Miguel Lopez LEC LEC HAM VET 2
Ana Beltran LEC LEC VET HAM 2
Pasquale Casale LEC LEC VET BOT 2
Armando Betancourt HAM LEC HAM VER 2
Joaquin Castro VER LEC HAM VET 2
Simon Dominguez LEC LEC VET HAM 2
Francisco Rivero LEC LEC VET HAM 2
Luis Lacau VER LEC VET HAM 2
Carlos Sanchez Jr. VER LEC LEC HAM VET 2
Jose Rafael Revenga LEC LEC HAM VER 2
Pablo Arraiz VER LEC LEC HAM VET 2
Juan Carlos Catanzaro VET LEC VET HAM 2
Maria D’Anconia VER LEC VER BOT 1

Be the first to comment

Leave a Reply